Vitaliteitsprogramma

Horen jullie medewerkers klagen over het missen van collega’s? Moeilijk om die persoonlijke verbinding te houden? Is de productiviteit hoog, maar vrees je voor burn-out door de pittige opgave in coronatijd? Groeit de vraag naar persoonlijke coaching en een geslaagd vitaliteitsprogramma en is dit lastig te bieden? Hoe zorg je ervoor dat ze zelf handvatten krijgen om weer lekker in hun vel te zitten? Dat ze persoonlijk leiderschap tonen en zelf doorpakken?

Wij gaan op onderzoek uit!

Het langdurig thuiswerken maakt het er allemaal niet makkelijker op. We lezen de laatste tijd veel berichten van werknemers, die moe zijn, minder energie hebben, opgebrand raken en nog maar weinig positiviteit kunnen opbrengen en dus momenteel gewoon niet de leukste versie van zichzelf zijn. Daar gaan wij samen met jullie organisatie verandering in brengen!

Wij denken en helpen mee met het vitaliteitsprogramma!

Wij leveren altijd een maatwerk vitaliteitsprogramma dat afgestemd is op de behoefte van de medewerkers en organisatie. Het ‘waarom doen we dit’ moet helder zijn. Daarom is het van belang om dat goed naar voren te krijgen. Wij willen namelijk een oplossing, een toolkit, bieden waarin medewerkers bewust zijn van wat er speelt en zij zelf de kennis en vaardigheden krijgen om dit op te lossen. Eigenlijk bestaat onze aanpak uit 2 fases. Deze zullen we hieronder beschrijven:

1e FASEOnderzoek & Plan van aanpak

Om te onderzoeken waar behoefte aan is in de organisatie, zijn er verschillende opties die we aanbieden:

 • Een organisatie Quickscan (zie onderaan voor uitleg) in balans óf ‘in gesprek’ sessies (van max 10 personen).
 • Een integrale vitaliteitscheck (individueel niveau)
 • Korte enquête over vitaliteit voor medewerkers & leidinggevenden (ook kunnen wij doorpakken vanuit een eerder gehouden MTO).
  Waar sta je nu, waar wil je heen en wat heb je daarvoor nodig / behoefte aan?

Plan van aanpak

Als we helder met elkaar besproken hebben wat de wensen zijn, gieten we dit in een plan van aanpak. Hierin staan de organisatie doelen, die van de medewerkers hoe we dit SMART gaan aanpakken met meetpunten en borging. Er komt een duidelijke planning over het traject en we geven aanbevelingen mee voor de organisatie. Dit verweven we in ons online programma. Zo bieden wij maatwerk voor het vitaliteitsprogramma.

2e FASEHet online programma & nazorg met borging

Wij geloven dat een langere samenwerking duurzamer is. Dus, via de op jullie organisatie afgestemde modules, doorlopen de medewerkers langere periode verschillende thema’s die zijn gelinkt aan vitaliteit. Het fysiek en mentaal energiek zijn, leidt tot het verhogen van het werkgeluk. Hieronder onze best-selling standaard om een duidelijk idee te krijgen. Deze wordt in een periode van 12 weken aangeboden in een Online Academy, waarbij elke week een ander thema wordt besproken. Instructie en opdrachten met tekst & beeld wisselen elkaar af om de leerstijl van de medewerkers te blijven prikkelen en optimaal te benutten.

Tijdens deze modules vinden er ook live (online) sessies plaats, zodat er ruimte is voor het gesprek en vragen stellen. En dit is ook het moment voor ‘de vinger aan de pols’.

vitaliteitsprogramma

Door het aanbieden van deze 12 thema’s maken we medewerkers en leidinggevenden bewust van de 12 radartjes waaraan ze kunnen draaien om fit(ter) te worden. Ze krijgen de tools op zelf hun ‘gereedschapskist’ te vullen om zo bekwaam te worden zichzelf te resetten en actie te ondernemen om die verandering te realiseren die nodig is om lekker in hun vel te zitten (of hun medewerkers hierop te wijzen). Een geslaagde integrale aanpak door persoonlijk leiderschap dus!

Nazorg

Na het programma kan er gekozen worden voor een nazorgfase. Kleine groepen van maximaal 10 personen coaching wordt aangeboden (3 sessies). Uiteraard kan er ook worden gekozen voor 1-op-1 coaching.

Evaluatie

We spreken in het plan van aanpak ook 2 momenten ter evaluatie af. Halverwege het programma. Wat horen jullie in de organisatie? Is dit wat jullie ervan verwachten? Moeten we ergens bijsturen? Aan het eind bespreken we de voortgang, de successen onder de medewerkers en leidinggevenden. Hoe houden jullie deze bewustwording? Wat kunnen jullie als organisatie nog doen met de aanbevelingen?

Tijdspad

Verwacht tijdspad na opleveren Plan van Aanpak: 3 maanden Online Academy en aansluitend ongeveer 2-3 maanden nazorg. Natuurlijk kan de nazorg uitgebreid of verlengd worden.

Offerte

Wij werken met verschillende licenties. Dit kan per 25, 50, 100, 150 tot maximaal 200 personen per opdracht.

Samenvattend kan een opdracht dus bestaan uit verschillende fases:

 • 1a – Organisatie en individuele scan/check
 • 1b – Plan van aanpak
 • 2 – Programma bestaande uit 12 modules (op maat geselecteerd)
 • 3 – Nazorg bestaande uit 10 x 3 coachingssessie voor groep/individu

Wij bieden maatwerk en gaan dus graag met jou in gesprek over een offerte. Drink je een digitaal kopje koffie met ons?

Meer over… De Quickscan organisatie in balans

Speelt er iets in je organisatie of binnen een team maar kun je je vinger er niet op leggen?
Dan kunnen wij de Quickscan Organisatie in Balans uitvoeren.

Wat levert de quickscan op? Je…

 • wordt je bewust van de ‘vitaliteit’ van de organisatie;
 • krijgt zicht op de kernoorzaken van de problemen binnen teams of een organisatie;
 • krijgt inzicht van binnenuit;
 • Het wordt duidelijk hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden;
 • leert hoe je draagvlak onder medewerkers verkrijgt;
 • leert duurzame oplossingen te bedenken;
 • weet hoe een vijf-dimensionale integrale aanpak in elkaar steekt.