Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen ons. Indien je namens een derde partij handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Overeenkomst
1.
 Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.
2. Offertes zijn altijd vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.

Opdracht
3.
 We hebben een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: we leveren de gevraagde diensten en het vitaliteitsadvies, maar bieden geen garanties over de resultaten die hiermee behaald worden.
4. Wij zetten ons in om jou en/of jouw bedrijf goed te leren kennen, zodat we zo goed mogelijk ons werk kunnen doen. Ik verwacht van jou dat je mij volledig en waarheidsgetrouw informeert.
5. We werken zorgvuldig en leveren de online modules en plannen van aanpak af die zo goed mogelijk zijn. Tegelijk heb jij als opdrachtgever de plicht om het afgeleverde werk te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.
6. We doen het liever niet, maar we hebben altijd het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt jouw betalingsverplichting, tenzij onze beslissing is gemotiveerd door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van jouw kant.
7. Je mag de opdracht altijd stopzetten. Je hebt dan wel een betalingsverplichting voor het werk wat we dan al hebben uitgevoerd.

Levering
8.
 De datum van oplevering wordt besloten in overleg.
9. Bij deadlines doen we ons uiterste best om deze te halen. Of dat lukt is mede afhankelijk van jouw inzet.
10. Als wij een deadline niet halen, zijn we niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.
11. Wij overleggen met jou hoe we het werk bij je afleveren.

Tekstwijzigingen
12.
 Bij al onze teksten/plannen heb je het recht op 3 wijzigingsrondes. Dit recht geldt tot maximaal één maand na levering.
13. Bij misbruik van dit recht kunnen we weigeren de wijzigingen door te voeren. De betalingsverplichting blijft dan gehandhaafd.
14. Een verzoek om wijzigingen geef je bij voorkeur per email door.
15. Bij grote aanpassingen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.